A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

 PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KỲ SƠN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                 

                                                                               

                Số: 150 /BC-THCS                                  Kỳ Sơn, ngày  8  tháng 10  năm 2019

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT TUẦN LỄ

HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 4080/BGDĐT- GDTX ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1745/SGDĐT- GDCN-GDTX ngày 20  tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;  Công văn số 780/ PGD& ĐT  ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD & ĐT Tân Kỳ về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Trường THCS Kỳ Sơn báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ.

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

          Sau khi nhận được Công văn số 780/ PGD& ĐT  ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD & ĐT Tân Kỳ về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai nội dung công văn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và tất cả các em học sinh trong nhà trường, phân công công việc chuẩn bị cho Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 như sau:

- Xây dựng kế hoạch: đ/c Lâm Thị Sông Hiếu

- Phân công thực hiện chương trình:

+ Chuẩn bị ma két: đ/c Lê Anh Tuấn

+ Chuẩn bị sân khấu, phông màn: đ/c Võ Viết Hiếu, học sinh lớp trực tuần; lớp 8C.

+ Dẫn chương trình: đ/c Nguyễn Tuấn Vinh: TPT Đội

 + Văn nghệ: Múa hát tập thể, bài thể dục gậy: đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh

 + Phát biểu chỉ đạo của BGH nhà trường:  Cô giáo Lâm Thị Sông Hiếu - P. Hiệu trưởng.  

 + Giới thiệu 01 cuốn sách hay: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy.

 + Đại diện học sinh: Em Nguyễn Thu Trang học sinh lớp lớp 7A phát biểu hưởng ứng Chủ đề đọc sách, tự học qua đọc sách, tự xây dựng tủ sách cá nhân, quyên góp sách cho thư viện nhà trường, cộng đồng.

- Phát động quyên góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo về Thư viện nhà trường: đ/c Nguyễn Tuấn Vinh, Nguyễn Thị Thu Thủy, 12 GVCN.

2. Lễ phát động Tuần lễ

          - Được tổ chức vào sáng thứ 2 ngày 01 tháng 10 năm 2019.

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ

          - Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung “ TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019”.

          - Tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

          - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ , thể dục thể thao.

          - Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “ Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống…

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, thi kể chuyện sách về tấm gương học tập suốt đời của Bác Hồ.

- Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học , xây dựng thư viện trường học .

- Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.

- Các nội dung trong Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời:

+ Văn nghệ: Múa hát tập thể, bài thể dục gậy: đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh

+ Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Cô giáo Lâm Thị Sông Hiếu - P. Hiệu trưởng.  

 + Giới thiệu 01 cuốn sách hay: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy giới thiệu.

 + Đại diện học sinh: Em Nguyễn Thị Đoan Trang học sinh lớp lớp 7A phát biểu hưởng ứng Chủ đề đọc sách, tự học qua đọc sách, tự xây dựng tủ sách cá nhân, quyên góp sách cho thư viện nhà trường, cộng đồng.

- Phát động quyên góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo về Thư viện nhà trường: đ/c Nguyễn Tuấn Vinh, Nguyễn Thị Thu Thủy, 12 GVCN.

4. Kinh phí tổ chức Tuần lễ.

- Ma két: 100.000 đ

- Khẩu hiệu : 200.000đ

- Băng rôn :  200.000đ

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm

- Nhà trường đã chỉ đạo TPT Đội tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong tuần lễ: Múa hát tập thể theo lời bài hát Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Tập bài thể dục gậy theo lời bài hát Đi học, tập hát bài hát Mẹ yêu.

- Phát động toàn thể CB - GV  NV, Học sinh tích cực nghiên cứu, học hỏi mọi nơi và mọi lúc để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nâng cao chất lượng học tập như:

+ Thường xuyên trau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

+ Tìm hiểu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương hưởng ứng  “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2019 với các khẩu hiệu sau:

Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại;

Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất;

Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập;

Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

- Phát động CB, GV, NV và học sinh quyên góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo vào thư viện nhà trường.

+ Kết quả: Huy động quyên góp được 400 quyển sách của CB, GV, NV và HS.

2. Khó khăn, tồn tại :

- Do kinh tế địa phương còn nghèo nên việc huy động sách ủng hộ sách của của học sinh còn ít, chủ yếu là sách giáo khoa cũ, sách tham khảo rất ít .

- Việc đọc sách điện tử còn hạn chế, vì số lượng máy tính của nhà trường thì ít mà số học sinh đông, gia đình các em hầu như chưa có máy vi tính.

3. Kiến nghị, đề xuất :

-  Đối với UBND tỉnh, Sở GD&ĐT: Quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hỗ trợ, tài trợ đầu sách cho Thư viện nhà trường để nhà trường có điều kiện duy trì Thư viện trường đạt chuẩn, tổ chức các hoạt động của thư viện cho các em được học tập, nâng cao kiến thức, trí tuệ của mình.

-  Đối với UBND huyện, UBND xã: Nên đưa chương trình này vào chương trình phát thanh để người dân biết, tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ.

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tuần lễ( thống kê theo mẫu tổng hợp).

 

Các hoạt động thực hiện

Đơn vị

Số lớp /Số cuộc thi

 

Số người tham gia

1. Tổ chức tuyên truyền phát động về tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức buổi lễ phát động tại Trường THCS Kỳ Sơn

 

 

 

 

    12 lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455 người gồm:

- Đại diện Đoàn thanh niên xã Kỳ Sơn: 2 người

- Đại diện hội cha mẹ Học sinh: 1 người

- Cán bộ, Giáo viên: 30 người

 - Học sinh: 422

 

2. Ấn phẩm thông tin : Băng rôn , Khẩu hiệu.

 

 

- Toàn trường THCS Kỳ

Sơn.

- Gồm 1 băng rôn và 12 Khẩu hiệu

 

 

 

 

3. Tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục, thể thao.

 

 

 

 

 

- Học sinh toàn trường THCS Kỳ Sơn.

 

 

12 lớp

 

 

 

 

 

 

- 422 em

 

 

4. Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học.

 

- Số tập thể cá nhân tặng sách 

 

 

CB, GV, NV, HS trường THCS Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

- 12 lớp

- 30 CB, GV, NV

 

- 452  người :

Gồm 30 CB, GV NV.

- 422 HS Trường THCS Kỳ Sơn.

 

 

5. Trưng bày triển lãm sách báo thư viện.

 

 

Thư viện trường THCS Kỳ Sơn

 

 

- 12 lớp

 

 

 

 

 

 

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ LỄ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP

 SUỐT ĐỜI NĂM 2019

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Lý: Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô giáo Lâm Thị Sông Hiếu: CT CĐ- P.HT quyên góp sách vào Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện học sinh 12 lớp quyên góp sách vào Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện 12 lớp lên quyên góp sách vào Thư viện nhà trường

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động múa hát tập thể bài: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh bài thể dục gậy theo lời bài hát Đi học

 

 

 

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 của trường THCS Kỳ Sơn năm 2019.

Nơi nhận:                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD& ĐT;                                                                                           

- Lưu: VT, HS.                                                                           

 

                                                                            Lâm Thị Sông Hiếu                                                  

 

 

                                                                                                                                                                           

                              

                                                                                  

 

 

         

                                                                                              


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 131
Năm 2020 : 4.119
Video Clip